O Mnie

Pracownię Organmistrzowską prowadzę od 1992 roku.  Wykonuję  remonty, strojenia, montaże, rekonstrukcje  i modernizacje organów piszczałkowych.
Królowi instrumentów przywracam dawną świetność.

 

Organy i muzyka organowa interesowały mnie od lat szkolnych, dlatego podjąłem naukę w szkole muzycznej  II st. w Warszawie, w klasie J.Malanowicza. Ucząc się gry na organach, odbywałem praktyki  w warsztacie organmistrzowskim cenionego mistrza Mariusza Syllera. Jego wiedza i pasja rozbudziły we mnie miłość do tego wyjątkowego instrumentu.

Studia muzykologiczne na Akademii Teologii Katolickiej pogłębiły moją wiedzę z zakresu muzyki kościelnej, budowy organów i ich roli w liturgii. Praca magisterska dotyczyła oczywiście organów, promotorem był doc. J.Gołos.

mainPo studiach opuściłem Warszawę, by podjąć pracę w Zakładzie Budowy Organów J.Mollina, który stworzył jedną z największych i najbardziej cenionych firm organmistrzowskich w Polsce. Trudno sobie wymarzyć  lepsze miejsce do nauki zawodu. Po kilku latach zdałem egzamin czeladniczy.

Moją wiedzę w zakresie budowy, strojenia i intonowania piszczałek poszerzałem w renomowanej firmie organowej Pascala Quoirin we Francji, gdzie wytwarzano głosy językowe i budowano organy według encyklopedycznych ksiąg benedyktyna Dom Bedosa de Celles. Wyjazdy do Francji pozwoliły na poznanie innych technologii i odmiennych teorii dotyczących budowy organów oraz ich brzmienia.

Do dnia dzisiejszego wykonałem wiele prac na terenie Polski i innych krajów europejskich.  Moje gruntowne wykształcenie muzyczne oraz wieloletnie doświadczenie zapewniają wysoki profesjonalizm moich usług. W moją pracę „wkładam serce”.